Vi välkomnar idéer till insatser

Ansök om medel för process, pilot- och förstudier och samverkans forum.

Vilka kan söka medel från Samordningsförbundet?

Samordningsförbundet finansierar insatser inom Skåne Nordost som sker i samverkan mellan minst två medlemsparter. Insatserna ska syfta till att deltagare ska få, eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Insatserna kan ske på individuell eller strukturell nivå. Läs mer om ramar och prioriteringar i dokumenten längst ner på sidan.

Prova er idé!

Har ni en samverkansidé som kan bli en insats finansierat av Samordningsförbundet, skicka in ett gemensamt utkast genom att tillsammans besvara frågorna nedan. Kansliet återkopplar om idén ligger inom ramen för förbundets ändamål och möjligheter samt vad nästa steg är.

Idéutkast

  • Vad vill ni göra?
  • Vilka parter samverkar i insatsen (minst två parter i förbundet)? (Vem är ägare respektive samverkanspart)
  • Varför vill ni genomföra insatsen?
  • Hur har idén tagits fram och är den förankrad i respektive organisation?
  • Hur har ni tänkt att gå tillväga, vad planerar ni för aktiviteter?
  • Planering av insatsen- tidsperiod/resurser/förväntat resultat?
  • Hur ser planeringen ut efter avslutad insats, hur tillvaratas insatsen/resultatet?

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt, välkommen med er ansökan!

Vid frågor kontakta

Åsa Linné
Åsa Linné
Förbundschef
Emma Lindeberg
Emma Lindeberg
Processtödjare

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår

Kalender

Datum Tid Aktivitet Plats
2
fredag
februari
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
12
februari
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
1
fredag
mars
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
11
mars
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
5
fredag
april
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
8
april
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
16
torsdag
maj
13:00 Ägarsamråd
återkommer
Möte
31
fredag
maj
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
10
juni
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
23
fredag
augusti
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
2
september
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
2
september
10:00 Verksamhetsplanering Styrelse Beredningsgrupp
återkommer
Möte
4
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
14
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
1
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
11
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
9
december
09:00 Styrelsemöte inkl julavslutning
återkommer
Möte
9
december
09:00 Beredningsgrupp inkl julavslutning
återkommer
Möte