Vi välkomnar idéer till insatser

Ansök om medel för process, pilot- och förstudier och samverkans forum.

Vilka kan söka medel från Samordningsförbundet?

Samordningsförbundet finansierar insatser inom Skåne Nordost som sker i samverkan mellan minst två medlemsparter. Insatserna ska syfta till att deltagare ska få, eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Insatserna kan ske på individuell eller strukturell nivå. Läs mer om ramar och prioriteringar i dokumenten längst ner på sidan.

Prova din idé!

Har du en idé som kan bli en insats finansierat av Samordningsförbundet, skicka in ett utkast genom att besvara frågorna nedan.

Idéutkast

 • Vad vill ni göra?
 • Vilka samverkansparter är med i insatsen och deras roll?(ägare/samverkanspart)
 • Varför vill ni genomföra insatsen?
 • Hur har ni tänkt att gå tillväga, vad planerar ni för aktiviteter?
 • Planering av insatsen- tidsperiod/resurser/förväntat resultat?
 • Hur ser planeringen ut efter avslutad insats, hur tillvaratas insatsen/resultatet?
 • Hur stämmer er idé överens med Samordningsförbundets ändamål och uppdrag?

Ansökningsprocess

 • Processen startar med ett idéutkast.
 • Samordningsförbundets kansli gör en första bedömning om idéutkastet ligger inom ramen för förbundets ändamål och möjligheter.
 • Relevanta idéutkast lyfts vidare till Samordningsförbundets beredningsgrupp och/eller presidiet för bedömning.
 • Idéutkast som bedöms intressanta för förbundet att finansiera utvecklas vidare till en ansökan(ansökningsmall finns nedan som pdf). Den färdiga ansökan lyfts till Samordningsförbundets styrelse för beslut. Styrelsen bifaller eller avslår ansökan.

Under ansökans gång lämnas kontinuerlig återkoppling till sökande parter och stöd finns tillgänglig genom Samordningsförbundets kansli. Beredningsgruppen träffas en gång per månad.

Ansökningsdatum 2022:

220106

220310

220526

221013

Vid frågor kontakta

Åsa Linné
Åsa Linné
Förbundschef
Emma Lindeberg
Emma Lindeberg
Processtödjare

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår

Kalender

Spridningskonferens
Sofi Hedberg Försäkringskassan
Datum Tid Aktivitet Plats
8
Wednesday
December
10:00 Spridningskonferens "Vad säger arbetsgivarna"
Digitalt
Föreläsningar
14
Friday
January
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
24
Monday
January
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
14
Monday
February
09:00 Styrelsemöte inklusive ägarsamråd
Kristianstad
Möte
18
Friday
February
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
15
Tuesday
March
13:00 Sofi Hedberg Försäkringskassan
Digitalt
Event