Bryggan till språk och arbete

Bryggan till språk och arbete

Processtid:2018-09-01 — 2021-08-31

Processägare: Bromölla kommun

Processmedel: 3 142 224 kr

Bryggan finns i Bromölla kommun. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Bromölla kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen för insatsen är utrikesfödda personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i Bromölla kommun. Personerna har varit långtidsarbetslösa, inte kunnat tillgodogöra sig SFI och därför har bristande kunskaper i svenska språket.

Den övergripande målsättningen, är att ett förändrat arbetssätt avseende språkinlärning ska resultera i:

  • ökad kunskap om individens förutsättningar för arbete.
  • ökad träffsäkerhet i planeringen av individens väg mot arbete och självförsörjande.
  • på sikt öka antalet anställningar via t.ex. extratjänster eller introduktionsjobb.
  • att ohälsa förebyggs.

Insatsen har utvärderats externt av Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering.

Ansökan Bryggan till språk och arbete

Vill du veta mer om insatsen?

Kontakta Processtödjare Emma Lindeberg

Kalender

Kompetensutveckling önskemål
Datum Tid Aktivitet Plats
31
fredag
mars
12:00 Kompetensutveckling önskemål
Föreläsningar
17
måndag
april
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
28
fredag
april
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
2
fredag
juni
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
12
måndag
juni
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
25
fredag
augusti
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
4
måndag
september
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
22
fredag
september
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
16
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
20
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
6
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
4
måndag
december
09:00 Styrelsemöte inkl julavslutning
återkommer
Möte
4
måndag
december
09:00 Beredningsgrupp inkl julavslutning
återkommer
Möte

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår