Hela familjen

Hela familjen

Processägare: Kristianstads kommun

Processtid: 2016-05-01 — 2021-12-31

Processmedel: 24 939 610 Kr

Hela familjen finns i Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge. Insatsen bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningarna i respektive kommun och region Skåne via lokala vårdcentraler.

Hela Familjen vänder sig till familjer som har försörjningsstöd och som är aktuella inom minst två av förvaltningarnas samarbetspartners. Individen som får hjälp av Hela Familjen får tillsammans med sin familj, träffa en socialrådgivare. Tillsammans med socialrådgivaren bestäms vilken hjälp och stöd som behövs. Det kan till exempel handla om hjälp med ekonomin, kontakt med skolan eller andra myndigheter. Samtal kan erbjudas både enskilt och för hela familjen och ge särskilt stöd till föräldrar.

Det som utmärker Hela Familjen är att det är frivilligt och att utgångspunkten är familjens egna önskemål och behov. Alla familjemedlemmarna får uttrycka vad de vill förändra. Hela Familjen handlar om att stärka familjen och bidra till förändring genom att familjen själva bestämmer vad som är viktigast för familjen.

Målsättningen med Hela familjen är att individerna i slutändan av processen ska bli självförsörjande.

I Hela familjen arbetar projektledare, flera socialrådgivare och en samverkanskoordinator.

Insatsen utvärderas externt av ASKing Ab.

ASKing slututvärdering Hela familjen

Se video om Hela familjens arbete

Slutrapport 2021 Hela Familjen

Kalender

Kompetensutveckling önskemål
Datum Tid Aktivitet Plats
31
fredag
mars
12:00 Kompetensutveckling önskemål
Föreläsningar
17
måndag
april
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
28
fredag
april
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
2
fredag
juni
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
12
måndag
juni
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
25
fredag
augusti
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
4
måndag
september
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
22
fredag
september
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
16
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
20
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
6
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
4
måndag
december
09:00 Styrelsemöte inkl julavslutning
återkommer
Möte
4
måndag
december
09:00 Beredningsgrupp inkl julavslutning
återkommer
Möte

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår