Samverkan SFSNO

Samverkan SFSNO

Processtid: 2022-11-07 — 2025-11-06

Processmedel: 10 149 325 Kr

Samverkan SFSNO är en samverkansprocess mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad ,Osby och Östra Göinge tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

I processen Samverkan SFSNO inrättas en samverkanskoordinator i varje kommun. Varje kommun äger sin process och leds av en projektledare lokalt. Syftet med processen är att ta fokus på strukturer för samverkan för individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och är i behov av samplanering för att skapa progression framåt mot arbetsmarknaden. Det handlar om individer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som ofta har flera olika samhällskontakter.

Som ytterligare ett stöd i Samverkan SFSNO ingår att utveckla ett övergripande konsultationsteam som ska främja ett starkare tvärsektoriellt samagerande på handläggarnivå kring individer som befinner sig i mellanrummet mellan myndigheternas regelverk. Konsultationsteamet är också ett gemensamt forum för lärande och utveckling i Skåne Nordost där Samordningsförbundet Skåne Nordost är sammankallande.

Ansökan Samverkan SFSNO

Ansökan Samverkan SFSNO Östra Göinge

Vill du veta mer om insatsen?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg

Kalender

Kompetensutveckling önskemål
Datum Tid Aktivitet Plats
31
fredag
mars
12:00 Kompetensutveckling önskemål
Föreläsningar
17
måndag
april
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
28
fredag
april
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
2
fredag
juni
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
12
måndag
juni
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
25
fredag
augusti
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
4
måndag
september
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
22
fredag
september
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
16
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
20
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
6
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
4
måndag
december
09:00 Styrelsemöte inkl julavslutning
återkommer
Möte
4
måndag
december
09:00 Beredningsgrupp inkl julavslutning
återkommer
Möte

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår