Framstegen

Framstegen

Processtid: 230106-250106

Processmedel: 665 062 Kr

Framstegen är en samverkansprocess mellan Försäkringskassan och Region Skåne specialist psykiatrin.

Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin ska utveckla ett fungerande samarbete med strukturer och former som är bestående även efter detta projekt som ska gynna individen.

För ett välfungerande samarbete behövs bland annat samsyn mellan parterna kring vilken medicinsk information som är viktig i ett enskilt sjukskrivningsärende. Det innebär även att de samordnade rehabiliteringsinsatserna påbörjas tidigt i rehabiliteringsprocessen när det är aktuellt.

För att få en förbättrad dialog och förståelse för varandras uppdrag samt en bättre samverkan mellan Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin genomförs kunskapshöjande insatser under projekttiden. Fysisk närvaro av försäkringsutredare.

Ansökan Framstegen

För mer information om processen vänligen kontakta Emma Lindeberg emma.lindeberg@sfsno.se 0766-351019

Kalender

Kompetensutveckling önskemål
Datum Tid Aktivitet Plats
31
fredag
mars
12:00 Kompetensutveckling önskemål
Föreläsningar
17
måndag
april
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
28
fredag
april
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
2
fredag
juni
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
12
måndag
juni
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
25
fredag
augusti
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
4
måndag
september
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
22
fredag
september
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
16
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
20
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
6
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
4
måndag
december
09:00 Styrelsemöte inkl julavslutning
återkommer
Möte
4
måndag
december
09:00 Beredningsgrupp inkl julavslutning
återkommer
Möte

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår