Insatser

Nedan ser du våra pågående och avslutade insatser. Klicka på den insats du vill veta mer om. Vill du ha ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta oss på förbundet!

08 december 2022

Framstegen

Ny Samverkansprocess mellan Försäkringskassan och Region Skåne

30 juni 2022

Samverkan SFSNO

Ny samverkansprocess, samverkan SFSNO som kommer pågå under tre år.

22 december 2021

Nätverk Våld i nära relation

Samverkan mellan kommuner, myndigheter och idéburna verksamheter i Skåne Nordost.

23 oktober 2021

Kompetensvalidering

Lär dig jobbet på jobbet via insatsen kompetensvalidering.

18 oktober 2021

Maria mödrahälsovård

Insatsen vänder sig till gravida kvinnor med risk- och missbruksproblematik.

Avslutade insatser

18 oktober 2021

Hela familjen

Insatsen vänder sig till familjer med försörjningsstöd.

18 oktober 2021

Bryggan till språk och arbete

Insatsen vänder sig till utrikesfödda personer som inte kunnat tillgodose sig SFI.

18 oktober 2021

Samtal för integration

Insatsen vänder sig till utlandsfödda föräldrar bosatta i Kristianstad kommun.

18 oktober 2021

Sista slaget

Insatsen vänder sig till personer som bedöms ha behov av kontakt med Kriscentrum.

09 mars 2020

Göinge Ung

Insats för Unga vuxna i Östra Göinge som står långt ifrån arbetsmarknaden.

23 oktober 2017

Maria Skåne Nordost

Unga personer som har problem med alkohol och/eller droger.

23 oktober 2015

Näsbymodellen

Målgrupp för insatsen är personer som är drabbade av ohälsa/sjukdom

23 oktober 2015

AFFE

Unga vuxna mellan 19–29 år med aktivitetsersättning.

23 oktober 2015

Respaldo

Målgruppen är personer som är sjukskrivna men inte har rätt till SGI.

23 oktober 2015

Disa- Diagnosgrupp i samarbete

Personer som har nedsatt arbetsförmåga och behöver stöd.

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår

Kalender

Datum Tid Aktivitet Plats
13
måndag
februari
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
februari
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
6
måndag
mars
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
17
fredag
mars
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
17
måndag
april
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
28
fredag
april
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
2
fredag
juni
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
12
måndag
juni
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte