Vi välkomnar idéer till insatser

Ansök om medel för process, pilot- och förstudier och samverkans forum.

Vilka kan söka medel från Samordningsförbundet?

Samordningsförbundet finansierar insatser inom Skåne Nordost som sker i samverkan mellan minst två medlemsparter. Insatserna ska syfta till att deltagare ska få, eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Insatserna kan ske på individuell eller strukturell nivå. Läs mer om ramar och prioriteringar i dokumenten längst ner på sidan.

Prova din idé!

Har du en idé som kan bli en insats finansierat av Samordningsförbundet, skicka in ett utkast genom att besvara frågorna nedan. Kansliet återkopplar om idén ligger inom ramen för förbundets ändamål och möjligheter samt vad nästa steg är.

Idéutkast

  • Vad vill ni göra?
  • Vilka samverkansparter är med i insatsen och deras roll?(ägare/samverkanspart)
  • Varför vill ni genomföra insatsen?
  • Hur har ni tänkt att gå tillväga, vad planerar ni för aktiviteter?
  • Planering av insatsen- tidsperiod/resurser/förväntat resultat?
  • Hur ser planeringen ut efter avslutad insats, hur tillvaratas insatsen/resultatet?
  • Hur stämmer er idé överens med Samordningsförbundets ändamål och uppdrag?

Ansökningsdatum 2022:

220106

220310

220527

220812

221013

Vid frågor kontakta

Åsa Linné
Åsa Linné
Förbundschef
Emma Lindeberg
Emma Lindeberg
Processtödjare

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår

Kalender

MIGRATION, KULTURMÖTEN & PSYKISK OHÄLSA
Datum Tid Aktivitet Plats
3
Friday
June
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
9
Thursday
June
09:00 MIGRATION, KULTURMÖTEN & PSYKISK OHÄLSA
Digitalt
Föreläsningar
13
Monday
June
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte