Bryggan till språk och arbete

Bryggan till språk och arbete

Processtid:2018-09-01 — 2021-08-31

Processägare: Bromölla kommun

Processmedel: 3 142 224 kr

Bryggan finns i Bromölla kommun. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Bromölla kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen för insatsen är utrikesfödda personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i Bromölla kommun. Personerna har varit långtidsarbetslösa, inte kunnat tillgodogöra sig SFI och därför har bristande kunskaper i svenska språket.

Den övergripande målsättningen, är att ett förändrat arbetssätt avseende språkinlärning ska resultera i:

  • ökad kunskap om individens förutsättningar för arbete.
  • ökad träffsäkerhet i planeringen av individens väg mot arbete och självförsörjande.
  • på sikt öka antalet anställningar via t.ex. extratjänster eller introduktionsjobb.
  • att ohälsa förebyggs.

Insatsen har utvärderats externt av Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering.

Ansökan Bryggan till språk och arbete

Vill du veta mer om insatsen?

Kontakta Processtödjare Emma Lindeberg

Kalender

Digital live Föreläsning Aron Anderson 29/9
Datum Tid Aktivitet Plats
29
torsdag
september
09:00 Digital live Föreläsning Aron Anderson 29/9
Digitalt
Föreläsningar

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår