Insatser

Nedan ser du våra pågående och avslutade insatser. Klicka på den insats du vill veta mer om. Vill du ha ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta oss på förbundet!

30 juni 2022

Samverkan SFSNO

I november startar projektet samverkan SFSNO som kommer pågå under tre år.

23 oktober 2021

Kompetensvalidering

Lär dig jobbet på jobbet via insatsen kompetensvalidering.

18 oktober 2021

Maria mödrahälsovård

Insatsen vänder sig till gravida kvinnor med risk- och missbruksproblematik.

09 mars 2020

Göinge Ung

Insats för Unga vuxna i Östra Göinge som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Avslutade insatser

18 oktober 2021

Hela familjen

Insatsen vänder sig till familjer med försörjningsstöd.

18 oktober 2021

Bryggan till språk och arbete

Insatsen vänder sig till utrikesfödda personer som inte kunnat tillgodose sig SFI.

18 oktober 2021

Samtal för integration

Insatsen vänder sig till utlandsfödda föräldrar bosatta i Kristianstad kommun.

18 oktober 2021

Sista slaget

Insatsen vänder sig till personer som bedöms ha behov av kontakt med Kriscentrum.

23 oktober 2017

Maria Skåne Nordost

Unga personer som har problem med alkohol och/eller droger.

23 oktober 2015

Näsbymodellen

Målgrupp för insatsen är personer som är drabbade av ohälsa/sjukdom

23 oktober 2015

AFFE

Unga vuxna mellan 19–29 år med aktivitetsersättning.

23 oktober 2015

Respaldo

Målgruppen är personer som är sjukskrivna men inte har rätt till SGI.

23 oktober 2015

Disa- Diagnosgrupp i samarbete

Personer som har nedsatt arbetsförmåga och behöver stöd.

23 oktober 2015

UFFE- Unga Funktionshindrade för etablering

Unga i LSS med aktivitetsersättning.

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår

Kalender

Digital föreläsning - Länka Consulting om Samverkan
Datum Tid Aktivitet Plats
17
måndag
oktober
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
21
fredag
oktober
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
7
måndag
november
09:00 Styrelsemöte
Kristianstad
Möte
18
fredag
november
09:00 Beredningsgrupp
Kristianstad
Möte
23
onsdag
november
10:00 Digital föreläsning - Länka Consulting om Samverkan
Digitalt
Föreläsningar